Ga direct naar inhoud

Eigen bijdrage schoolkosten is niet langer verplicht

Eigen bijdrage schoolkosten is niet langer verplicht

Eigen bijdrage schoolkosten is niet langer verplicht, de scholen dienen zorg te dragen voor de financiële middelen voor de activiteiten die georganiseerd worden door hen. Sinds 1 augustus 2021 is de wet gewijzigd voor de vrijwillige eigenbijdrage die scholen vaak vragen aan ouder(s) en verzorger(s). Voorheen was er de mogelijkheid om de eigen bijdrage te voldoen via de Doe Mee Webshop. Aangezien dit nu bij Wet geregeld is, kan de gemeente niet langer deze kosten voldoen. De scholen dienen de financiën zelf te regelen. Vanuit de gemeente kan hier geen financiële steun aan worden geleverd. Uw budget kunt u daarom inzetten op andere producten/ diensten.

Het doel van deze wet is om een eind te maken aan het uitsluiten van leerlingen van activiteiten of programma’s die door de school worden georganiseerd, als ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet betalen. Indien u de kosten niet voldoet heeft dit geen consequenties meer voor uw kind. De is wettelijk geregeld. Hierover hebben wij gesprekken gevoerd met alle bestuurders van alle scholen. Wordt uw kind wél uitgesloten? Dan kunt u contact opnemen met Stichting Leergeld.

Voorbeeld van kosten die u niet hoeft te voldoen zijn: • excursies • introductiekamp • kerstviering • bijles, huiswerkbegeleiding en examentraining • langdurige extra-curriculaire activiteiten zoals tweetalig onderwijs

Kortom, U kunt uw budget in de webshop vanaf nu niet meer inzetten voor dergelijke schoolkosten.